Logopedie Julie Exnerová

poskytuje péči pro děti i dospělé, nápravy vad řeči, koktavosti, práce se stavy po mozkových příhodách atd.

Mgr. Julie Exnerová

Senovážné nám. 23, 3. patro

Praha 1

Ordinační hodiny podle dohody,  objednání na 224142484 (telefon + záznamník) nebo na mobilu 608138712, případně na e-mailu julie.exnerova@seznam.cz .Nejčastější otázky a odpovědi:

Je logopedická péče hrazena zdravotní pojišťovnou?
Ano, pokud na první návštěvu přinesete doporučení svého dětského nebo obvodního lékaře.

S kterými zdravotními pojišťovnami má vaše pracoviště smlouvy?
VZP, OZP, VoZP, ZPMV, ČNZP, ZP Škoda Auto.

Jsem už dospělý/dospělá a špatně vyslovuji některé hlásky - lze to ještě napravit?
Náprava výslovnosti u dospělých je sice obtížnější, než když se začne s nápravou v dětském věku, často však lze dosáhnout úspěchu.
 

Jsem už dospělý/dospělá a mám problémy s plynulostí řeči - lze to ještě napravit?
Nejde o jednoduchou záležitost, úspěšnost se předem nedá určit, dá se však pracovat na zmírnění projevů řečové neplynulosti. Často je třeba i spolupráce s psychoterapeutem.

V kolika letech je nejvhodnější začít s nápravou řeči u dítěte?
Záleží na charakteru vady řeči, pro špatnou výslovnost některých hlásek je to obvykle od 5 let, pokud dítě potřebuje pomoci s celkovým rozvojem řeči, je vhodné přijít na konzultaci již po 3. roce. Nezvládá-li dítě větší množství hlásek, je vhodné začít s nápravou již po 4. roce. Pokud si nejste jisti, je vhodné si vyžádat konzultaci logopeda nebo dětského lékaře.

Pro přihlášku ke studiu nebo jinému účelu potřebuji potvrzení logopeda - mohu ho získat u vás?
Ano. Pokud bude při vyšetření zjištěna nějaká porucha řeči, doporučím vám vhodnou terapii.

Mám příbuzného po mozkové příhodě, který má nyní problémy s řečí - můžeme pro něho něco udělat?
Ano, jedná se o běžně poskytovanou péči. Pokud má váš příbuzný problémy s pohybem, je možné domluvit návštěvu na místě.

Jaká je vaše kvalifikace klinického logopeda?
 VŠ obor speciální pedagogika, atestace v oboru klinická logopedie, řada dalších speciálních kursů z oboru logopedie a příbuzných disciplin.

Pokud vám pošlu e-mail, jak rychle mi odpovíte?
Obvykle následující pracovní den.

Pokud vám zanechám vzkaz na záznamníku, jak rychle mi odpovíte?
Obvykle následující pracovní den.

Vaše další otázky vám ráda zodpovím.

julie.exnerova@seznam.cz